Inzeraty bazár inzercia kupa predaj

24.05.2018, 20:37

Inzeraty a bazár inzercia kupa predaj na jednom mieste Auto moto reality zamestnanie inzercia práca foto optika kamery domáce spotrebiče pc mobil komunikácia šport voľný čas akcie zľavy okná dvere

i n z e r á t y
Všeobecné podmienky

slide
Náhodne vybrané odkazy:

Topované príspevky
Posledné aktuálne príspevky

Všeobecné podmienky

1. Obsah
Informácie na našich webových stránkach sú publikované podľa najlepšieho vedomia a svedomia našich prispievateľov. Nemožno však prevziať záruku, alebo akúkoľvek zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu informácií uvedených na týchto webových stránkach. Platí to aj pre všetky odkazy, na ktoré tieto webové stránky priamo, alebo nepriamo odkazujú. Práva na týchto stránkach ako aj zodpovednosť za ich príspevky sú výlučne na tretej strane. Dištancujeme sa od akéhokoľvek ponúkaného obsahu, ako aj za obsah stránky na ktorý odkazujúci link smeruje. Nemôžeme garantovať ani to, že naše webové stránky, alebo prelinkované stránky nebudú obsahovať žiadne vírusy. Zásadne odmietame akúkoľvek zodpovednosť za materiálne, alebo morálne škody, najmä však za nepriame škody, ktoré by spôsobilo používanie informácií, ktoré tu sú k dispozícii. V prípade, že totálne vylúčenie zodpovednosti napriek bezplatnosti informácií by malo byť právne neprípustné, obmedzí sa naša zodpovednosť na úmyselné alebo hrubo nedbalostné správanie.
Vyhradzujeme si právo bez predchádzajúceho oznámenia urobiť zmeny alebo doplnky poskytovaných informácií.
Autor si vyhradzuje právo nebyť zodpovedný za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Nároky týkajúce sa škody spôsobené použitím akýchkoľvek informácií, vrátane akýchkoľvek informácií, ktoré sú neúplné alebo nesprávne, všetky reklamácie vzťahujúce sa na obsah inzerátov budú zamietnuté. Všetok obsah je voči portálu inzeráty.balunet.eu nezáväzný a bez záväzkov.
Časti stránok alebo celá publikácia vrátane všetkých ponúk a informácií môžu byť predĺžená, čiastočne zmenené, alebo úplne odstránené administrátorom bez predchádzajúceho upozornenia.
Inzeráty.balunet.eu - administrátor nie je zodpovedný za obsah príspevkov na stránkach - ak je inzerovaný nelegálny obsah, resp. v rozpore s dobrými mravmi, alebo zákonmi SR a administrátor to zistí bude tento príspevok odstránený, zároveň zablokuje užívateľovi prístup zadávať ďaľšie príspevky, inzeráty.
Ak škoda vznikne za použitia ponúkaných informácií, môže len autor príslušného príspevku. Zodpovednosť, nenesie ten, kto sprostredkoval informácie na týchto stránkach. Ďalej www.inzeráty.balunet.eu nenesie zodpovednosť za komentáre alebo správy zverejnené užívateľmi diskusných fór, návštevnej knihy ktoré sú k dispozícii na jeho stránke.

2. Copyright
Obsah na www.inzeráty.balunet.eu je chránený autorským právom autora ďalej len "inzerenta". Rozmnožovanie, alebo používanie objektov, ako sú fotgrafie obsah príspevku nesmie byť používaný distribuovaný alebo ináč šírený bez predchádzajúceho súhlasu jeho autora.

3. Ochrana osobných údajov
Ak je potreba zadania osobných alebo obchodných údajov (e-mailové adresy, mená, adresy), sú tieto dáta dobrovoľne. Využitie a zaplatenie všetkých ponúkaných služieb je povolené - ak je to technicky možné a rozumné - bez uvedenia osobných údajov alebo na základe zadania anonymných dát alebo alias-ov.

4. Právna účinnosť tohto zrieknutia o zodpovednosti.
Tieto webové stránky neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Napriek tomu, že sa v maximálnej miere snažíme o relevantný obsah, ktorý je obsahom týchto stránok, zriekame sa akejkoľvek právnej zodpovednosti za akýkoľvek obsah ponuku dopyt alebo myšlienku, ktorý/á je prezentovaná autorom článku. Každý užívateľ, ktorý pristupuje na tieto web stránky ich používa na vlastné riziko. Prevádzkovateľ týchto web stránok nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu stránok. Informácie na týchto stránkach sú poskytované bez záruky. Žiadna z informácií uvedená na týchto stránkach nie je ponuka, návrh na obchod ani doporučenie pre rozhodnutie.

i n z e r á t y
Všeobecné podmienky


Copyright © 2012 inzeraty.balunet.eu,
Inzeraty, bazar, kupa-predaj | balunet.eu. Všetky práva vyhradené.